Privacy Beleid

Hieronder vind je de privacy verklaring van Zelfhelerscirkel. In deze verklaring staat beschreven hoe Zelfhelerscirkel met jouw persoonlijke gegevens omgaat, die door Zelfhelerscirkel worden verzameld.

Over Zelfhelerscirkel

Je leest de privacyverklaring van Zelfhelelerscirkel (verder te noemen: Zelfhelerscirkel). Zelfhelerscirkel is een online membership dat zich richt op iedereen die sterker in hun schoenen willen staan en vanuit hun authentieke zijn willen verbinden en willen leren leven. De Zelfhelerscirkel is gericht op de psychische en mentale gezondheid.

Om deze diensten aan jou te kunnen verlenen verzamelt Zelfhelerscirkel een aantal persoonlijke gegevens van jou. Het is belangrijk dat je weet wat er met jouw persoonlijke gegevens wordt gedaan, hoe jouw informatie wordt verwerkt en hoe je jouw wensen omtrent het gebruik van jouw persoonlijke gegevens door Zelfhelerscirkel kunt aangeven.

Heb je een vraag over de omgang van Zelfhelerscirkel met jouw persoonlijke gegevens? Via onderstaande weg kan je contact opnemen met Zelfhelerscirkel.

info@zelfhelerscirkel.nl

Persoonsgegevens die Zelfhelerscirkel verwerkt

 1. Naam
 2. E-mailadres
 3. Wachtwoord
 4. Adres
 5. Telefoonnummer
 6. Geslacht
 7. Geboortedatum
 8. Reacties
 9. IP-adres

Doel persoonlijke gegevens

Zelfhelerscirkel verzamelt voor een aantal doelen persoonlijke gegevens. Deze doelen worden hieronder toegelicht

1.Afhandelen van jouw betaling

Zelfhelerscirkel biedt een digitale product/membership. Om dit product te kunnen aanschaffen heeft Zelfhelerscirkel persoonsgegevens van jou nodig. Deze gegevens zijn wettelijk verplicht, omdat de gegevens worden verwerkt in een factuur zodat Zelfhelerscirkel de belastingaangifte kan verwerken.

 1. Aanmaken van persoonlijk account

Om toegang te kunnen krijgen tot het product dat je aanschaft via de website van Zelfhelerscirkel heb je een persoonlijk account nodig. Voor dit account verwerkt Zelfhelerscirkel jouw naam, e-mail en wachtwoord.

 1. Reacties op de website

Op de website van Zelfhelerscirkel kun je onder blogberichten een reactie achterlaten. Deze reactie wordt vervolgens gepubliceerd. Wanneer jij je portretfoto uploadt bij het aanmaken van een account, geef je ons expliciete toestemming om deze te verwerken en te plaatsen bij jouw reactie. Wanneer jij je account opzegt, worden je gegevens direct verwijderd.

 1. Contact met je op te kunnen nemen indien dit van belang is voor onze dienstverlening

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens die Zelfhelerscirkel ontvangt worden beheerd en verwerkt door middel van:

1.Mollie B.V.

Indien je een product aanschaft via de website van Zelfhelerscirkel dan wordt je betaling verwerkt door Mollie B.V.

 1. Siteground

De website van Zelfhelerscirkel wordt gehost via Siteground.

 1. Jetpack

De  back-ups van de website van Zelfhelerscirkel worden gehost door Jetpack. Gegevens die jij achterlaat op de website van Zelfhelerscirkelnne worden opgeslagen op de servers van Jetpack.

 1. Het online membership wordt gehost door Huddle.nl. Hier zullen jouw gegevens ook in komen te staan.

Delen van persoonlijke gegevens met derden

Zelfhelerscirkel deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. Met derden die je persoonsgegevens verwerken in opdracht van Zelfhelerscirkel, sluit Zelfhelerscirkel een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgt Zelfhelerscirkel ervoor dat jouw persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Zelfhelerscirkel blijft desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen teneinde jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging.

Het kan zijn dat je persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld die niet noodzakelijkerwijs onderdeel uitmaken van de dienstverlening van Zelfhelerscirkel. In dat geval zal Zelfhelerscirkel dat alleen doen nadat hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen.

Jouw rechten

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Zelfhelerscirkel van je verwerkt en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht om Zelfhelerscirkel te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, Zelfhelerscirkel jouw persoonsgegevens niet meer nodig heeft of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Zelfhelerscirkel in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je Zelfhelerscirkel toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Heeft Zelfhelerscirkel je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe Zelfhelerscirkel met jouw persoonsgegevens omgaat? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Zelfhelerscirkel maakt geen fysieke kopieën van jouw persoonsgegevens. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software.

Deze systemen zijn beveiligd met een wachtwoord en in sommige gevallen met een tweestaps-verificatie. Bij de tweestaps-verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en gestuurd naar Zelfhelerscirkel. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn zelf ook beveiligd door middel van een wachtwoord.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan de website van Zelfhelerscirkel beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Zelfhelerscirkel privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL.

Wijzigingen

Het kan zijn dat Zelfhelerscirkel haar privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat Zelfhelerscirkel een andere werkwijze gaat hanteren. Zelfhelerscirkel zal de nieuwe privacyverklaring altijd op de website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal Zelfhelerscirkel de wijzigingen ook direct met jou communiceren.